• Hakkında
 • Başkandan
 • Kİtapçık
 • Jüri Komitesi
 • Ödüller
 • İletişim
 • Finalistler
 • Taahhütname
 • Yapılacaklar

Teknolojinin bireyler arasında hızla yayıldığı, yenilenme ve geliştirme süreçlerinin kısaldığı günümüzde, yenilikçi projelerin üretilmesi, genç neslin bilime olan ilgilerinin arttırılması, teknolojik yükselişin devamlılığı için uluslararası gereklilikler arasında gösterilmektedir.

 

Ülkemizde, aynı gerçekten hareketle gençlerimizin, serbest zamanlarının, eğitim, bilim, sanat, kültür faliyetleri içerisinde bulunmalarının sağlanması ve sosyokültürel gelişimlerinin temini için bilimsel gelişim ve üretim faaliyetlerinin desteklendiği hizmetler yürütülmektedir.

 

Çekmeköy Belediyesi, ülke vizyonuna uygun ve ilçemizin etkinliğinin arttırılması amaçları ile uluslararası lise düzeyi etkileşimin arttırılacağı ve süreklilik halinde yinelenen bir Bilim Olimpiyatı organize etmektedir.

 

 

PROJE AMAÇLARI

 • Gençlerin bilim ve barış vizyonu ile Uluslararası diyalog oluşturması,
 • Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile etkileşimlerin desteklenmesi
 • Gençlerimizin Bilim, Kültür ve Sanat ilgilerinin arttırılması
 • Yenilikçilik Kültürünün genç nüfus arasında yaygınlaştırılması projemizin başlıca amaçları arasında gösterilebilir.

 

 

PROJE GEREKÇELERİ

 

Çekmeköy Belediyesi, etnik ve ideolojik ayrımlar ile sınırların belirlendiği günümüz dünyasının, barış içerisinde yaşanabilir bir dünyaya dönüşümünü gerçekleştirebilmek için evrensel bir sorumluluk üstlenmiştir. Uluslararası diyalog ortamlarının gelişeceği, yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenada etkin olacağı bir neslin yetişmesi ve mavi kürenin barış içerinde bir araya geleceği bir organizasyon hedeflenmektedir. Bu sebepler ile Yenilikçi ve Üretken Gençlik, Üretken Yeni Nesiller vizyonu ile belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bir Uluslararası Bilim Olimpiyatı projesini hayata geçirilmiştir.

 

 

Yarışmaya tüm ülkelerden lise ve düzeyi öğrenciler ile üniversite öğrencileri katılabilir. Öğrencilerin ülkelerinde geçerli referanslar elde edebilmeleri amacı ile Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da, Avustralya’da ve Amerika’da, Üniversiteler ile iş birliği yapılmıştır. Verilecek yetki yarışmada final sergisine katılmaya hak kazananlara tanınacak ünvan (Ülke birincisi, Kıta derecesi vb.) ve derecelerin akredite edilmesi içindir.

 

 

Yapılacak etkinlik dahilinde hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacı ile 3 farklı kategoride Bilimsel Yenilikçilik Yarışması düzenlenecektir. Uluslararası diyalog ortamının kurulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Genç nüfusun ilgisinin ve ileride oluşacak iş gücü potansiyelinin söz konusu toplantılar ile etkileneceği düşünülmektedir. Bu çerçevede planlanan organizasyon, belirlenen hedefler doğrultusunda gerekçelendirilmiştir.

KATEGORİLER

 • ARAŞTIRMA PROJELERİ
 • TEKNOLOJİ PROJELERİ
 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ

Değerli Genç Kardeşlerim,

 

Karanlıkları aydınlatan, buzul çağını sona erdiren, insanoğlunun geliştirme, yenileme ve teknik üstünlük sağlayacak farklılıklar üretme arzusudur. 21. yüzyılda da genetiğimize yer etmiş bu hisleri “Teknoloji” kavramı ile sürekli evrilen ve büyüyen bir anlama dönüştürdük. Küreselleşmenin desteklediği teknoloji, hayatımızı kolaylaştıran en önemli kültür olarak yaygınlaşarak etkinlik alanını yarın da genişletmeye devam edecek. Bu görü ile iki dünya savaşı görmüş mavi kürenin korunmasını sağlayacak bilim gençleri yetiştirmek ve onları destekleyerek yarınları bereketli ve temiz teknolojilerin kullanıldığı bir atmosfere dönüştürmek için çalışıyoruz.

 

Geleceğe yönelik rekabette Belediyemiz; ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yön verebilmeyi, çocuklarımızı erken yaşlarda bilim, fen ve teknoloji ile tanıştırmayı gaye edinmiştir. Hayata geçirdiğimiz Uluslararası Bilim Olimpiyatları projesi, geleceğin teknolojisini ve geleceğin dünyasını bilim ve barış odaklı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenledir ki projemize Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın isminin verilmesinin uygun olacağını düşündük.

 

27 yaşında Türkiye’nin en genç doçenti unvanını alan, Almanya’da bulunduğu dönemde Leopard tanklarının geliştirme ünitesinde çalışarak birçok projenin hazırlanmasında öncü olan, yerli ağır sanayi hareketini başlatacağı Gümüş Motor Fabrikası’nın fikri temellerini atarak daha o yıllarda yapılan Otomobil Kongresi’nde, “Biz şeftaliden başka bir şey üretemeyiz” diyenlere “Bakın işte biz motor yaptık” diyerek çığır açan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ilim, fikir, siyaset, devlet ve dava adamı olarak son devre yön veren önemli bilim insanlarından birisidir. Bu ve daha birçok sebeplerle 2017 yılı içerisinde “Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası Bilim Olimpiyatları” ismiyle gerçekleştireceğimiz proje ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı hatırlatmayı ve yeni nesillere tanıtmayı hedefliyoruz.

 

Gençlerimizin, barışın ve adaletin kökenlerine sadık ama gelenekleri ile geleceği şekillendirecek bilgiye de hakim olarak erdemle süslenmiş üst düzey bir entelektüel sermaye biriktirebilmesi için uluslararası akreditasyonu sağlanmış bir bilim olimpiyatı ile barışın egemen olduğu teknolojinin şekillendirdiği bir geleceğin imarı için çalışıyoruz.

 

Çekmeköy Belediyesi olarak yarını şekillendirecek değerlerin, bugünün gençleri içerisinde büyüyeceğini biliyor ve geçmişini bilen, adil, barışsever nesillerin yetişmesi için sınır gözetmeden çalışıyoruz. Çünkü bilim değişim ve gelişim için günümüzün ana besinidir. Bu nedenle bilimle büyüyecek ve yarınlarımızı kuracak değerli genç kardeşlerimi, canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

 

Ahmet POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı Olimpiyat Değerlendirme Komitesi Başkanı

 

1969 yılında Akhisar’da doğdu. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü’nü tamamladı. 1993-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi ve Elektronik Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Kesintisiz Güç Kaynaklarında Çıkış Harmoniklerinin Bastırılması ve Giriş Güç Katsayısının Düzeltilmesi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 1997-1998 yılları arasında Victoria Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde (Melbourne/Australia) yüksek lisans tez çalışmaları kapsamında ziyaretçi araştırmacı olarak görev yaptı. 2006 yılında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde “Şebeke Bağlantısız PM Jeneratörlü Rüzgar Türbinlerinin YSA ile Sistem Optimizasyonu” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Aynı zamanda Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı’nın altında Rüzgar ve Yenilenebilir Hibrid Enerji Sistemleri Ar-Ge Grubunu kurdu. 2010 yılından bu yana Güneş Enerjisi Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 2011 yılında 3 ay süreyle The University of Melbourne (Melborne/Australia) Fen Fakültesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak görev yaptı. Halen Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim Dalında akademik çalışmalarını; Yenilenebilir Enerji Temelleri, Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri, Rüzgar-Fotovoltaik Hibrid Güç Sistemleri, Elektrik Makineleri, Güneş Elektriği ve Güç Elektroniği konularında sürdürmektedir. 2007’den bugüne 4 Yüksek Lisan, 5 Doktora öğrencisi mezun etmiştir. 18 yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanlıklarını yürütmektedir. Ayrıca ulusal-uluslararası ar-ge projelerinde (AB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, BAP vb.) 12 yürütücülük, 18 danışmanlık ve 5 araştırmacılık görevlerinde bulunmuştur. Bununla birlikte 15 TÜBİTAK Ar-Ge Projesinin hakemliğini yapmıştır. Hali hazırda devam eden ve başvuru aşamasında olan yeni projeleri bulunmaktadır. 17 Bilimsel Seminer/Toplantı düzenleme etkinliklerinde, düzenleme kurulu üyeliği, bilim kurulu üyeliği ve panelistlik görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası hakemli dergilerde 10 ve ulusal hakemli dergilerde 9 makalesi yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 33 bildirisi bulunmaktadır.

numancetin-1-150x200

Doç. Dr. Numan Sabit ÇETİN

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimini Kimya Mühendisliği, Solvent Ekstraksiyonu Yöntemi İle Uranyum Saflaştırması üzerine gerçekleştirmiş ve çalışmalarını Bradford Universitesi’nde yürütmüştür. 1983 yılında Post Doctoral, O.D.T.Ü. İngiliz Hükümeti Teknik Bursu Ödülüne, 1972’de Türk Hükümeti Doktora Bursu Ödülüne layık görülmüştür. Aramco, BP Amoco gibi firmalarda muhtelif pozisyonlar üstlenmiş ve iş dünyası içerisinde yer alan ticari faaliyetler de yürütmüş, girişimci bir akademisyendir. Hamit TOPUZ halen Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalar yürütmektedir.

hamit_topuz

Doç.Dr. Hamit TOPUZ

ayşe-cilacı-tombuş-foto.1024x1024

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cilacı TOMBUŞ

Maltepe Üniversitesi Fen Bil. Ens. Finans Müh. Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Müh. Fak. End. Müh. Böl. Bşk. Yrd.

Doktora çalışmalarını, “Ters Lojistik Ağ Tasarımında Karar Verme için Nicel Modeller” üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Yüksek Lisans tezi ise “İleri imalat sistemlerinde kapasite planlama problemi” üzerinedir. 1975 doğumlu Ayşe Cilacı TOMBUŞ halen Maltepe Üniversitesi Fen Bil. Ens. Finans Müh. Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Müh. Fak. End. Müh. Böl. Bşk. Yrd. olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

1974 doğumlu Önder TOMBUŞ, Boğaziçi Üniversitesi’nde çift anadal yaparak hem Bilgisayar Mühendisliği hem de Endüstri Mühendisliği lisans programlarını tamamlamıştır. Doktora ve Yüksek lisans eğitimlerini yine Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Tombuş, YAEM 2011 Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) tarafından Otomatik Ekip Atama Projesi ile Uygulama Ödülüne layık görülmüştür. Halen Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

onder_tombus

Yrd. Doç. Dr. Önder TOMBUŞ

3b4ff4a

Yrd. Doç. Dr. Abbas DÜNDAR

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

1996’da Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Fizik alanında tamamlamıştır. 2004 yılında yüksek lisan eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği üzerine ve “Verimlilik ve Kalite Perspektifinden Ölçüm Sistemi Yönetimi’ tezi ile gerçekleştirmiştir. 2011 yılında ise doktorasını, “Sayım Veri Modelleri Kullanılarak Otomobil Sigortacılığındaki Poliçe Primlerinin Belirlenmesi” çalışması ile yine aynı üniversitede tamamlamıştır. 1973 doğumlu Dündar, halen Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

1968 doğumludur. 1989 yılında Lisansını, 1992 yılında Doktorasını Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. 1999 yılında Yardımcı Doçent Doktor ünvanını 2006 yılında ise Doçent Doktor ünvanını almıştır. Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Gonca Telli Yamamoto

Prof. Dr. S. Gonca Telli YAMAMOTO

murside_ozgeldi

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Kurucu Böl. Bşk. ve Dekan Yardımcısı

Mürşide Özgeldi, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Psikolojide İş Sağlığı – İş Güvenliği, Örgütsel Değişimin Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi isimli bir kitaplarda bölüm yazarlığı yapmıştır. Bir çok makalesi bulunan Özgeldi, Istanbul’da yaşamaktadır. Halen Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi Kurucu Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOSYALI 1980 doğumlu Hikmet Tosyalı, lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği üzerine Maltepe Üniversitesi’nde 2004 yılında tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini yine aynı alanda ve Maltepe Üniversitesi’nde okudu. Marmara Üniversitesi’nde “Sosyal Medyanın Hasta Sadakatine Etkisi: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”,isimli Doktora Tezi ile doktor ünvanı almaya hak kazandı. Akademik çalışmalarına halen Maltepe Üniversitesi’nde devam eden Tosyalı, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini icra etmeye devam etmektedir

Hikmet_Tosyali

Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOSYALI

1Y2A3731

Yrd. Doç. Dr. Hakan YILDIRIM

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

Hakan Yıldırım 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde dış Ticaret ve Avrupa Birliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite mezuniyeti sonrasında, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Yüksek lisans programı öncesinde, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık yapmasının yanı sıra, çeşitli holdinglerde finansal danışman pozisyonunda çalıştı. Yüksek lisansının ardından, finans alanında doktorasını tamamladı ve bu süre zarfında OET United Energy adlı yabancı sermayeli bir firmada, genel müdür pozisyonunda çalıştı. İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uluslararası Ticaret bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü olarak görev alan Yıldırım, televizyon kuruluşlarında ekonomik ve finans alanlarında yorumculuk yapıyor. Forexde Para Kazanmanın Yolları, Corporate Identity and Visual Factors, Az Siyaset Çok Ekonomi ve Davranışsal Finans adlı kitapları bulunan Yıldırım, İstanbul’da yaşamaktadır.

Ödüller

Birincilik Ödülü 10.000 ₺
İkincilik Ödülü 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü 3000 ₺
Mansiyon 2.000 ₺

İletişim Formu

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 

Gönderin

Araştırma Projeleri

Enerji Projeleri

Teknoloji Projeleri

Finalist listesi güncellenmiştir. Lütfen sunum sıralamasını kontrol ediniz.

Seyahat Bilgi Formu

 • Poster hakkında gerekli bilgileri görmek için tıklayınız

 

İkinci Öğrenci (Varsa)

 

Danışman Öğretmen

 

Ulaşım

 • Ulaşımı nasıl sağlayacaksınız?
  (11.05.2018 tarihinde saat 10:00'da İstanbul Üsküdar Harem Otogarından ve İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanından servislerimiz kalkış yapacaktır. Servis kullanacak bireylerin belirtilen saatte servis noktalarında olması gerekmektedir. Harem Otogar'dan dönüş yapan servis Ataşehir Otogar'a da uğrayacaktır.)
  Bu servislerden başka servis olmayacaktır. Proje sunumlarının 12'de başlayacağını unutmayınız.

 

Harici Katılımcı Bilgileri

 • Ekstra katılımcı bilgileri için lütfen 553 640 22 38 - 507 101 83 89 no'lu telefon numaralarından bizimle irtibata geçiniz.

 

Konaklama

 • Konaklama ihtiyacınız var mı ? (İstanbul içi katılımcılar konaklama istese dahi konaklama hakkı verilmeyecektir.)

 

Gönderin

Değerli Katılımcılar,

Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Uluslararası Bilim Olimpiyatının gerçekleşmesine çok az bir süre kaldı. Aşağıda belirteceğimiz hususları göz önüne almanızı önemle rica ediyoruz.

Seyahat Bilgi Formu

Lütfen seyahat bilgi formunu eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Bütün planlar (havalanından alma,otelde yerleşim) bu forma göre yapılacaktır.Bu formlar haricinde gelen mail ve telefonlar kayda alınmayacaktır. Proje sunum saatinize yetişmek kendi sorumluluğunuzdadır. Bu sebeple seyahat planlamanızı kendiniz yapmanız gerekmektedir. Otele son giriş saati 12.00’dır. Seyahat bilgi formunda yorum bölümüne isteklerinizi yazabilirsiniz.

 

Konaklama

11 Mayıs-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marma Hotel de  kalınacaktır.

Odalar 3 kişiliktir. Erkek ve bayanlar ayrı odalarda kalacaktır. Bu konuda istek ve önerilerinizi seyahat bilgi formunda belirtiniz.Öğretmenler başka ülkelerden gelen öğretmenlerle kalacaktır. Ayarlamalar komite tarafında yapılacaktır.Otel için herhangi bir rezervasyon yapmanıza gerek yoktur. 11 Mayıs saat 10:00 – 12:00 arası otele giriş, 13 Mayıs saat 12:00 de otelden çıkış yapılacaktır.

 

Vize

Bütün yarışmacılar,öğretmenler ve misafirler yanlarında Davetiye mektubu ve öğrencilerin Veli muvaffakatnamesi yanlarında olması vize alınmasını kolay hale getirecektir.

Ülkesi Kategori 3 klasmanındaysa gönderdiğimiz vize izin mektuplarını yanlarında taşımaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize alması zorlaşacaktır.

 

Veli Muvaffakatnamesi için tıklayınız.

 

Poster ve Sunum

 

Proje sunumunuz için; 11 Mayıs 2018 tarihinde projenize ait yapacağınız sunumunuzu 20 Nisan 2018 tarihi saat 17.00’a kadar power point formatında hazırlanarak sunum@icatmakinesi.com adresine mail veya web dosya transfer uygulamaları ile göndermenizi önemle rica ederiz (sunumlarınızı her ihtimale karşı yanınızda usb bellek içerisinde getiriniz). Sunum süreniz 5 dakika (4 dakika sunum, 1 dakika soru/cevap) ile sınırlı olup süreye uygun şekilde sunumunuzu hazırlamanızı önemle hatırlatırız. Göndermiş olduğunuz slayt sunumları; sunum salonundaki bilgisayarlarda hazır bulundurulacaktır.

 

 

Proje posteriniz için; 70 cm (boy) x 100 cm (en) ebatlarında yatay olarak hazırlayarak yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

İletişim Numaraları

Her türlü bilgi için Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Uluslararası Bilim Olimpiyatı ofis numarasını aramanız veya email gönderileriniz en kısa zamanda cevaplanacaktır.

+905536402238 / +905071018389 (ofis)
bilimolimpiyati@gmail.com