Prof. Dr. Fuat SEZGİN Uluslararası Bilim Olimpiyatı

 • İletişim
 • Başvuru

Olimpiyat lansmanı 21 Şubat 2019 Tarihinde yapılacaktır.

İletişim

İletişim Formu

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 

Gönderin

Başvuru Formu

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 

İkinci öğrenci bilgileri (varsa)

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 

Proje

 • Pdf, doc ve docx formatları dışında başvuru dosyası gönderilemez!

 

Danışman Bilgileri (varsa)

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 • (Kişilerin Açık Rızası Olmak Şartıyla)

 • Başvuru formunu gönderdiğinizde şartnameyi kabul etmiş sayılırsınız.

  İngilizce Şartname
 

KVK Kanunu

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu web sitesinde de, Çekmeköy Belediyesi. adına, Kanun madde 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım izni"; Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu metin, kişisel verilere ilişkin özet bilgiler içermekte olup, daha detaylı bilgi ve güncellenmiş veri politikaları için, lütfen, www.icatmakinesi.com uzantılı sitemizde yer alan “Şartname” başlıklı Bölümdeki “Gizlilik Beyanı ve Kişisel Veriler Politikası” hükümlerini inceleyiniz.
  Bu formu gönderdiğinizde verilerinizin Çekmeköy Belediyesi tarafından kaydedilmesine izin vermiş sayılırsınız.

 

Gönderin